も⁠し⁠か⁠し⁠て⁠あ⁠な⁠た⁠は未⁠来⁠の⁠.⁠.⁠.  Shift Lead

Store

Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Full-time

O Nás
Wolt Market Bratislava hľadá do svojho dynamického tímu energickú a iniciatívnu osobnosť na pozíciu Shift Lead-a/ Trénera. Táto kľúčová pozícia ponúka viac než len dohľad nad každodennými operáciami - je to šanca stať sa pilierom podpory diverzity a inklúzie na pracovisku. Ak máte vášeň pre pozitívnu zmenu a vedenie s empatiou a efektivitou, ste presne to, čo hľadáme!

Ako Shift Lead/ Tréner budete kľúčovým hráčom v integrácii potenciálnych ukrajinských zamestnancov do našeho tímu, pričom zabezpečíte rovnaké príležitosti pre všetkých zamestnancov bez rozdielu. Vaše dni budú plné rôznych zodpovedností - od trénovania po zabezpečenie hladkého chodu našich operácií vo Woltmarkete, čo každý deň poskytne príležitosť vyniknúť a byť príkladom pre ostatných. Táto rola je na plný úväzok s pracovným fondom 38.75 hodiny týždenne.

Nábor a Integrácia:
Viesť náborový proces pre ukrajinských  a aj slovenských kandidátov, zabezpečiť spravodlivosť a transparentnosť. Asistovať im pri administratívnej práci a uľahčiť ich začlenenie do nášho tímu.

Školenia a Rozvoj:
Organizovať školenia pre nových zamestnancov z Ukrajiny aj Slovenska, pomáhať im pochopiť a adaptovať sa na naše pracovné procesy. Poskytovať kontinuálnu podporu a usmerňovanie pre ich úspech a rast v rámci tímu.

Excelencia v Operáciách:
Pomocou pravidelných školení zefektívňovať prácu našich zamestnancov. Integrácia nových procesov do bežných rutín našich kolegov. Neustále zlepšovanie a rozvoj aktuálnych procesov.

Školenia  Kvality:
Zabezpečovať, že kvalita potravín spĺňa naše vysoké štandardy čerstvosti a excelencie. Byť bdelý a proaktívny v udržiavaní týchto štandardov na potešenie našich zákazníkov.
 

応⁠募⁠資⁠格・条⁠件

Čo Od Vás Očakávame:

 • Plynulá znalosť slovenského a ukrajinského jazyka, písomne aj ústne.
 • Skúsenosti s trénovaním tímu alebo predchádzajúca učiteľská pozícia sú výhodou.
 • Schopnosť adaptovať sa v rýchlo meniacom sa prostredí a efektívne riadiť viaceré úlohy naraz.
 • Empatický prístup a vynikajúce komunikačné zručnosti pre efektívnu komunikáciu s ľuďmi z rôznych kultúr a národností.
 • Skúsenosti s náborovými procesmi a začleňovaním nových zamestnancov sú vítané ale nie nutné.
 • Pomáhať s objednávkami
 • Schopnosť robiť rozhodnutia nezávisle a schopnosť byť zástup za store managera, keď nie je v práci
 • Ochota cestovať na slúžobné cesty do nášho Woltmarketu v Košiciach
 • Povolenie k práci na území SR

次⁠のス⁠テ⁠ッ⁠プ

Ak ste nadšený z práce v prostredí s vysokým rastom, z prevzatia vecí do vlastných rúk a z toho, že ste súčasťou mimoriadne ambiciózneho tímu, ktorý nanovo definuje nakupovanie potravín, kliknite nižšie a prihláste sa a začnite konverzáciu!Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa pozície pred odoslaním žiadosti, môžete sa obrátiť na nášho WM Store Manager-a na e-mailovej adrese eduard.elias@wolt.comUpozorňujeme, že z dôvodu GDPR neprijímame žiadosti prichádzajúce e-mailom. Nezabudnite sa prihlásiť prostredníctvom našej kariérnej stránky!

今⁠す⁠ぐ応⁠募⁠す⁠る

基⁠本⁠情⁠報

添⁠付フ⁠ァ⁠イ⁠ル

職⁠務⁠経⁠歴⁠書⁠と履⁠歴⁠書(⁠英⁠語⁠を必⁠要⁠とす⁠るポ⁠ジ⁠シ⁠ョ⁠ン⁠に応⁠募⁠す⁠る際⁠は英⁠文⁠のR⁠e⁠s⁠u⁠m⁠e⁠)⁠をP⁠D⁠F書⁠式⁠に⁠て⁠ご提⁠出⁠を⁠お願⁠い⁠い⁠た⁠し⁠ま⁠す⁠。

  Product: Juan, Data - portrait
  Portrait - pink background.jpg
  Portrait - green background.jpg
  Portrait - blue background.jpg
  Portrait.- neutral background.jpg
  People portrait
  Product: Juan, Data - portrait
  Portrait - pink background.jpg
  Portrait - green background.jpg
  Portrait - blue background.jpg
  Portrait.- neutral background.jpg
  People portrait